• Birimimiz İç Denetim Yönergesi Güncellenmiştir (04.04.2017)

    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gözden geçirilerek revize edilen, Üniversitemiz “İç Denetim Yönergesi” Rektörlük Makamının olurlarıyla yürürlüğe girmiştir.