Ek Ders

Sayıştay Kararları

Bölüm başkan yardımcılarının aylık karşılığı ders yükleri tam olarak uygulanmalıdır.

Dekanlığa vekâlette öğretim üyesine aylık karşılığı ders yükü sıfır olarak uygulanmalıdır.

Ek ders ücreti ile fazla çalışma ücreti birlikte ödenemez.

Enstitü bünyesinde açılan kurslarda ek ders ücreti ödenemez.

Fiilen ek dersin yapılmaması.

Fiilen sınava giren öğrenci sayısı dikkate alınarak sınav ücreti ödenecektir.

Final sınav ücretinin iki kat olarak ödenmesi ancak, ikinci öğretim final sınavlarının birinci öğretimden ayrı olarak yapılması halinde mümkündür.

Geçici görevli olunan günler için ek ders ücreti ödenemez.

Konservatuar Sınavı-Her öğrenci bir şube

Kreşte görevlendirilen akademik personele özel bütçeden ek ders ücreti ödenemez.

Mesai saatleri dışında yapılan tez danışmanlığı ücreti zamlı ödenemez.

Öğrencilerin yaptıkları stajların denetlenmesi için ek ders ücreti ödenemez.

Sınav ücreti zamlı ödenemez.

Sınav ücretinin ödenmesinde aylık karşılığı ders yüklerinin doldurulması zorunluluğu aranamaz.

Staj denetlemesi yapılan öğretim elemanına 2 saat ek ders ücreti ödenir.

Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yüklerinin doldurulmasında dikkate alınmayacağı

Yaz Tatilinde Yapılan Staj çalışmaları

 

BÜMKO Kararları

Meslek Yüksekokulları Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ders Yükü Muafiyeti

Tedviren Yürütülen Görevden Dolayı Ders Muafiyetinden Yararlanma

Teorik Ders Dışında Kalan Faaliyetlerin Sınav Ücretleri