Misyon & Vizyon

 Misyonumuz

İç Denetim çalışmalarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirerek, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde risk odaklı denetim uygulamaları ve danışmanlık faaliyetleriyle kuruma değer katmaktır.

 Vizyonumuz

Üniversitemizin kurumsal yönetiminin etkinliğinin artırılmasına, amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve hesap verebilirliğine katkı sağlamak için öngörülü ve yeniliklere açık iç denetim anlayışı oluşturmak.