İş Akış Şemaları

1- İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması Faaliyeti İş Akış Şemasına buradan ulaşabilirsiniz.

2- Denetim Faaliyeti İş Akış Şemasına buradan ulaşabilirsiniz.

3- Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Şemasına buradan ulaşabilirsiniz.

4- İzleme Faaliyeti İş Akış Şemasına buradan ulaşabilirsiniz.